9 Résultats pour

Ucak Bileti

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.1406)1 UÇak Bİletlerİnİn MuhasebeleŞtİrİlmesİ
Anılan kanun maddesinin 10. bendinde eğitime katkı paylarının katma değer vergisi matrahına dahil olmadığı hükme bağlanmıştır. EKP’ndan muaf kişi ve kuruluşlar 4306 sayılı Kanunun geçici 1/A …2 Turİstİk Hollanda Vize Başvurusu Için Gereken Evraklar
TURİSTİK Hollanda Vize Başvurusu için Gereken Evraklar Şahsen başvuruldu. Yetkili kişi ile başvuruldu. Pasaportun aslı: 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır.3 Genelge (2009/kugm- 23 /yolcu) - Abuyum.com
T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-10206 24/07/2009 KONU : Havayolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları4 Sayi : B.11.0.kug.0.00.17.00/230-10206 Konu : Havayolu ...
3 a) Havayolu ile gelen veya gidecek olan yolcuların ilgili havayolu firmasına ait uçak biletine sahip olması yeterlidir. b) Havayolu firması ile yapılan taşıma sözleşmesi araçta bulundurulur.5 2008/2 Sayili Tasarim DesteĞİ Hakkinda TeblİĞe İlİŞkİn ...
1 2008/2 sayili tasarim desteĞİ hakkinda teblİĞe İlİŞkİn uygulama usul ve esaslari’na aİt genelgede yapilan deĞİŞİklİklere İlİŞkİn karŞilaŞtirma tablosu6 Yeni Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nun - Tubitak.gov.tr
1501, 1507, 1509, 1511, 1512 3/47 2.2.6 Malzeme Giderleri Formları (G016 ve G016-A) ve Ekli Belgelerin Düzenlenmesinde, Denetim ve Tasdikinde Uyulacak Esas ve Genel Kurallar 297 Ön Ödeme Dolandırıcılığı Nedir? - Masak.gov.tr
transfer etmek olduğu belirtilmi ve yapılacak bu i karúılığında ise 1500-2000 TL gibi bir ücretin verileceği ifade edilmiútir. Aratırma sonucunda, Bu tür maillerde i verme vaadiyle kandırılan kiilerden sözde bavuru formu doldur tmak

Recherches Associées :
Pages : 1