29 Résultats pour

Data Modul

Format doc - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0214)1 Modul I/auxiliar - Tvet.ro
Stabiliţi data minimă posibilă şi data maximă permisă a evenimentului de start la 0. Lucrând de la evenimentul de start înspre dreapta, se calculează datele minime posibile pentru evenimentele imediat următoare. Adăugaţi la datele minime posibile ale evenimentelor anterioare, timpul necesar pentru sarcinile intermediare, pentru a ajunge la datele minime posibile ale evenimentelor ...2 Ocr Document - Dspcluj.ro
Asigurarea cu anexe social-sanitare (filtre sanitare, vestiare, spălătorii, duşuri, closete) modul de asigurare a iluminatului, ventilaţiei, microclimatului: _____ Data Semnătura şi parafa3 Formular 8.1 - Aviz A.n.i.f. - Cjbuzau.ro
Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acordă: AVIZ FAVORABIL4 1
Produsul beneficiaza de garantie, suport tehnic si service gratuit pe o perioada de ..... luni de la data instalarii lui.In perioada de garantie cumparatorul are dreptul in mod gratuit la repararea produsului si inlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producatorului.5 Marex01 - Cncir.eu
Menționăm că am luat la cunoștință despre modul în care CNCIR SA prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul CNCIR SA publicată pe site-ul www.cncir.eu, secțiunea Protecția Datelor.6 Contract Furnizare De Produse - Licitatii Seap
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.7 Anexa Nr.6 - Lex.justice.md
Proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă investitorului, pe măsura elaborării, însă cel tîrziu cu 3 zile înainte de data admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor, documentaţia prevăzută în capitolul A, pct. 7.8 Gabajour - Img5.custompublish.com
Dersom data ikke er Ok for å danne flate vil det gis melding om feil/mangler. Flate kan ikke dannes dersom det er feil eller mangler i data, for eks. dersom omriss …9 LegislaŢie Pentru SubstanŢe Chimice Periculoase
elaborarea de instrucţiuni scrise (proceduri) privind modul de lucru cu substanţele şi preparatele chimice periculoase din unitate; elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile în care sunt implicate substanţele şi preparatele chimice periculoase;10 Modele Proceduri - Scldr.ro
Verificarea modului de completare a cataloagelor - Comisia va verifica modul de întocmire şi completare a cataloagelor de la clasă de către învăţători sau de către profesorii diriginţi; - până la data de 30 septembrie al fiecărui an şcolar, Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare verifică corectitudinea completării cataloagelor claselor;

Recherches Associées :
Pages : 1