28 Résultats pour

Ada Parsel

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0210)1 Memurlar Ve DİĞer Kamu GÖrevlİlerİnİn …
3 yapılamaz şerhi verilmek suretiyle Belediye Başkanlığı adına tescil edildiği ve bu parsellerin tapu müdürlüğünce … ada, 20,21 ve 22 parseller olarak belirlendiği; oluşan 22 parsel sayılı2 İmar Kanunu'nun 18. Maddesİ Uyarinca Yapilacak Arazİ …
Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içindeki, binalı veya binasız arazi3 TaahhÜtname - Meram.bel.tr
TAAHHÜTNAME Şantiye Şefi Oda Sicil No : Unvanı : Adresi : Telefonu : Şantiye Şefliği Üstlenilen Yapı4 TaŞinmaz DeĞerleme Raporu - Halkgyo.com.tr
halk gyo a.Ş. taŞinmaz deĞerleme raporu İstanbul beyoĞlu-salipazari Şubesİ 2012_300_06 “57 ada 14 parsel”5 Emlak Vergİsİ Bİldİrİmİ (bİna) - Mentese.bel.tr
İlk İktisap Değişiklik İL-İLÇE Vergi Kimlik No. Telefon No. (Telefon) Faks No. Soyadı (Unvanı) Adı Adresi Cadde Sokak Kapı No. Daire No.6 T.c. Çevre Ve ġehĠrcĠlĠk BakanliĞi Konu : Yapı Denetimi ...
Söğütözü Mah. 2179. Sokak No:5 Çankaya / ANKARA Tel. : (0312) 284 66 76 Faks : (0312) 284 47 277 Mal Bİldİrİmİ Kurumu GÖrevİ - Meb.gov.tr
MAL BİLDİRİMİ KURUMU GÖREVİ SİCİL NO 3628 Sayılı Kanunun 2’ nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8’ inci maddesine göre Mal Bildiriminde bulunacak olanlar8 Kİler Gayrİmenkul Yatirim OrtakliĞi A.Ş. Ankara İlİ
kİler gayrİmenkul yatirim ortakliĞi a.Ş. ankara İlİ – altindaĞ İlÇesİ 4275 ada 1 parsel kİler diŞkapi maĞazasi gayrİmenkul deĞerleme raporu9 T.c. D A N I Ş T A Y Altinci Daİre Esasno : Karar No
T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099 kararında hukuki isabet bulunmamıştır. Diğer taraftan, Dairemizce verilen karar planlama sürecine ilişkin olduğu, davaya konu10 Şehİtlİk YÖnetmelİĞİ - Mevzuat.gov.tr
6762 e) ùehitliklerin geliimine yönelik hazırlanacak proje çalımalarında mevcut imalatlar azami derecede değerlendirilir ve projelendirmede dikkate alınır.

Pas de Suggestions Relatives pour: Ada Parsel
Recherches Associées :
Pages : 1