4 Résultats pour

Ada Parsel

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.2680)1 TaahhÜtname - Meram.bel.tr
TAAHHÜTNAME Şantiye Şefi Oda Sicil No : Unvanı : Adresi : Telefonu : Şantiye Şefliği Üstlenilen Yapı2 T.c. Çevre Ve Şehİrcİlİk BakanliĞi Yapı İşleri Genel ...
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Sayı: 84492432/ 6581 Konu: Yapı Denetimi 01 AĞUSTOS 20133 KamulaŞtirma Kanunu - Mevzuat.gov.tr
6204 Cumhurbaúkanınca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleútirilmesi, yeni ormanların yetiútirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapıla-4 T.c. Resmî Gazete
11 Aralık 1985 — Sayı: 18955 RESMİ GAZETE Sayfa 5 c) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup bu­ lundurulmadığına tasdikli olup olmadığım usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığım, vergi ka­

Suggestions Relatives :

Parsel Sorgulama

Recherches Associées :
Pages : 1