Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Surecleri

(Temps écoulé : 0.6868)
Liens Sponsorislés


Uzaktan
Sistemindeki
1 Uzaktan Eğitimin Türk Eğitim Sistemindeki Gelişim Süreçleri - Aytekin İşman
Auteur : Aytekin İşman
Genre : Éducation
Bu bölümde, gelişen teknolojiler ile birlikte değişen uzaktan eğitimin Türkiye’deki tarihsel gelişimi açıklanacaktır.Uzaktan eğitimin Türkiye’deki tarihsel gelişimi üç aşama altında incelenecektir. Bu aşamalar: kavramsallaşma süreci, mektupla öğretim süreci ve iletişim teknolojilerini kullanma sürecidir. Bu dönemler detaylı bir şekilde açıklanacaktır.
Son olarak, Türkiye’de 2010 yılı itibari ile uzaktan eğitim veren kurumlar listelenecektir.

Gratuit
Pas de Suggestions Relatives pour: Surecleri