Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Heteroseksuel

(Temps écoulé : 0.7053)
Liens Sponsorislés


Psychiatric
Comorbidity
Heterosexual
Suffering
Premature
Ejaculation
Bosalmasi
Erkeklerde
Psikiyatrik
Oranlari
1 Axis 1 Psychiatric Comorbidity in Heterosexual Men Suffering from Premature Ejaculation/Erken Bosalmasi Olan Heteroseksuel Erkeklerde Eksen 1 Psikiyatrik Estani Oranlari (Report) - Archives of Neuropsychiatry
Auteur : Archives of Neuropsychiatry
Genre : Forme et santé
Giris Estani, belli bir zaman doneminde kiside, birden fazla hastaligin birlikte bulunmasidir (1) Psikiyatrik bozukluklarda estani oranlari yuksektir (2). Epidemiyolojik Alan Calismasinda bir psikiyatrik bozukluk tanisi alanlarin %54'unde baska bir psikiyatrik bozukluk saptanmistir (3). Diger epidemiyolojik calismalarda da oranlar benzerdir (2). Cinsel islev bozukluklarinda psikiyatrik komorbiditenin yuksek oranlarda oldugu bildirilmesine ragmen (4,5,6) her bir islev bozuklugu icin psikiyatrik bozukluklarin orani ve klinik bulgulara etkisi ile ilgili veriler sinirlidir. Bununla birlikte eslik eden psikiyatrik bozukluklarin prognozu olumsuz etkiledigi bilinmektedir (7,8,9).

2,99 €
Pas de Suggestions Relatives pour: Heteroseksuel